ΕΡΓΑ ΕΤΟΙΜΑ

2011-05-27 00:00

ΓΛΥΦΑΔΑ  ΦΟΤΟΒΟΛΤΑΙΚΟ  ΣΤΗΝ  ΣΤΕΓΗ  9,6  KW .

ΣΑΓΕΙΚΑ  ΗΛΕΙΑΣ  ΣΥΣΤΗΜΑ  ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ  ΣΕ  ΠΑΡΚΟ  100  KW . 

ΜΟΝΕΜΒΑΣΙΑ  ΣΥΣΤΗΜΑ  ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ  ΚΑΙ  ΚΑΜΕΡΩΝ  ΣΕ  ΠΑΡΚΟ  100 KW .