ΕΡΓΑ ΣΕ ΕΞΕΛΙΞΗ

2011-05-27 00:00

ΜΥΤΗΛΗΝΗ   ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΙΚΟ  ΠΑΡΚΟ  70  KW.  ΜΕ  TRAKERS . ΑΙΓΙΟ   ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΙΚΟ   ΠΑΡΚΟ  100  KW . ΘΗΒΑ  ΤΡΙΑ   ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΙΚΑ  ΠΑΡΚΑ  100  KW   ΤΟΠΟΘΕΤΟΥΜΕ  ΤΟ  ΣΥΣΤΗΜΑ  ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ     ΚΑΙ  ΚΑΜΕΡΕΣ .