ΠΟΛΥΜΕΛΗΣ ΟΜΑΔΑ

Η  ΟΜΑΔΑ  ΜΑΣ  ΣΥΜΠΛΗΡΩΝΕΤΑΙ  ΜΕ  ΠΟΛΥΜΕΛΗ  ΟΜΑΔΑ  ΕΜΠΕΙΡΩΝ  ΤΕΧΝΙΚΩΝ  ΜΕ  ΠΟΛΥΕΤΗ  ΠΕΙΡΑ   ΚΑΙ  ΑΡΤΙΑ  ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ  ΚΑΤΑΡΤΗΣΗ .