ΤΙ ΠΑΡΕΧΟΥΜΕ .

1   Σχεδιασμό  και  εγκατάσταση  Ηλεκτρικών  Εγκαταστάσεων  ,  Καλωδιακών  Συστημάτων,  Δίκτυα  οπτικών  ινών ,   Γεννήτριες  παραγωγής  ηλεκτρικής  ενέργειας  (Η/Ζ) .

 

Ø  Εγκατάσταση  φωτισμού  .

Ø  Εγκατάσταση  γραμμών   κίνησης .

Ø  Εγκατάσταση  δικτύου   υπολογιστών  τηλεφώνων  .

Ø  Εγκατάσταση   Η/Ζ .

 

 

2   Ολοκληρωμένες  Λύσεις  Προηγμένης  Τεχνολογίας .

 

Ø  Πιστοποίηση  και  μέτρηση  δικτύων  data  ,  καλωδιώσεων  χαλκού  και  καλωδίων  οπτικών  ινών .

Ø  Συστήματα  ασφάλειας  .

Ø  Πυρανίχνευση  .

Ø  Κλειστά  κυκλώματα  TV.  ( CCTV ).

Ø  Access  control .

Ø  Συστήματα  αδιάλειπτης  λειτουργίας  ( UPS ) .

Ø  Σχεδίαση  και  υλοποίηση  συστημάτων  Βιομηχανικού  και  οικιακού  αυτοματισμού .